Bathmate X30

Ks45,000.00

Category:

Description

 

လူ ႀကီး မင္းတို႔ ၏ လိင္တန္ကို ၆ပတ္တာကာလအၾကာတြင္း သိသာစြာ ႀကီး ရွည္ ေစမဲ့ Bath mate X 30 လာပါၿပီးခင္ဗ်ာ။
…………………………………………………………………..
ႏိုင္ငံ တကာတြင္လူ ႀကိဳက္အမ်ားဆံုး နဲ႔ သံုးဖူးသူ တိုင္း အႀကိဳက္ေတြ႔ႏွစ္သက္က်တဲ့ ပစၥည္းေကာင္းတစ္လက္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစခင္ဗ်ာ
….
Bathmate X 30
..
ဘာေၾကာင့္ Bathmateက သာမာန္ေျပာင္းေတြထက္စာရင္ လိင္တန္ကို ႀကီးထြားဖုိ႔အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ရသနည္း ?????

အဘယ္ေၾကာင့္ တျခားေျပာင္းမ်ားကဲ့သို႔ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္စရာမလုိ႔ပဲ တစ္ရက္ကို ၁၅ မိနစ္ေလ့က်င့္ရံုျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္အၾကာတြင္ ႀကီးထြားရွည္လ်ားရသနည္း ?????

အထက္ပါေမးခြန္းေလးေတြ႔ကို ေျဖၾကားဖို႔အတြက္ ဖြားဖက္ေတာ္ကို ႀကီးထြားလာေစရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေလးကို ရွင္းျပပါရေစခင္ဗ်ာ။


ပံုမွန္အားျဖင့္ လိင္တန္တြင္အကန္႔၃ကန္႔ရွိ ပါတယ္။ထို႔အကန္႔မ်ားသည္ ေထာင္မတ္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ေသြးမ်ားျဖင့္ျပည့္ေနၿပီး ႀကီးမားျပန္႔ကားလာတတ္ပါတယ္ထို႔သို႔ေသာ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္လည္း လိင္တန္သည္ နဂိုအေနအထားထက္စာရင္ ႀကီးမားရွည္းလ်ားလာပါသည္။
….
ေလ့က်င့္ေျပာင္းမ်ားကို ပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ထုိ႔အကန္႔မ်ားကို ႀကီးမားက်ယ္ျပန့္ေစပီး ဖြားဖက္ေတာ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားရွည္လ်ားလာေစမွာပါ
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေလ့က်င့္ေျပာင္းတိုင္းရဲ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္မူႏူန္းကေတာ့ မတူညီၾကပါ။
….
Bathmateသည္ သိပၸံနည္းစနစ္တက် ေရရဲ႕ သိပ္သည္းဆကို စနစ္တက် တြက္ခ်က္ကာ ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင္း သာမာန္ေျပာင္းမ်ား ထက္စာရင္ ေလရဲ႕ ဖိအား အဆ ၂၀ ပါ၀င္ေနပါသည္။
….
ထို႔ေၾကာင့္လည္း တရက္ကို ၁၅ မိနစ္ေလ့က်င့္ရံုျဖင့္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ပိုေကာင္းေသာ ရလဒ္ကို ရရွိေစပါသည္။

……………..# အသံုးျပဳနည္း # ……………….
အဆင့္ ၁ ။
ရိုးရိုးေရေႏြး(မပူလြန္း ၊မေအးလြန္း ၊ပံုမွန္ ေရလည္းရပါသည္ ) ထဲမွာ အရင္ဆံုး ေရခ်ဳိးပါ။
……………………………………………………………………………………
အဆင့္၂ ။
Bathmate ကို ေရျဖင့္ ျဖည့္ပါ ။
ေရျဖည့္ေနစဥ္ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ အလယ္က pressure valve (အဆိုရွင္ေလးကို ဖိထားေပးပါ)
……………………………………………………………………………………
အဆင့္၃။
လိင္တန္ကို ေျပာင္းအထဲသို႔ ထည့္ပါ။
လိင္တန္ႏွင့္ ခႏၱာကိုယ္ၾကာတြင္ ေရာ္ဘာကြင္းကို ထားပါ။
……………………………………………………………………………..
အဆင့္ ၄ ။
အဆိုရွင္ေၾကာင့္ ေရသည္ တြန္းကန္ေသာအခါ
ပင္မ လိင္တန္ ဆီသို႔ တြန္းပါ
Tube ေတာင့္ထဲတြင္ လိင္တန္သည္ တက္လုိက္က်လိုက္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
ထိုေနာက္ဖိအားသည္ ေထာင္မတ္ျခင္းကို စတင္ေစသည္။
အထက္ပါအေနအထားအတိုင္း၁၅ မိနစ္တိတိ ေနပါ။
……………………………………………………………………………………
အဆင့္ ၅ ။
ေျပာင္းအားလိင္တန္မွ ျပန္လည္ ဖယ္ရွားေပးပါ။
ဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ အဆိုရွင့္ကို ဖိပါ။
……………………………………………………………………………………
အဆင့္ ၆။
လက္ျဖင့္ bathmate အား ၾကာရွည္ကိုင္မထားခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖိုင္ႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ လည္း မတ္တပ္ရပ္ၿပီးေရခ်ဳိးႏိုင္ပါသည္။
ဖိုင္ႀကိဳးေၾကာင့္ လက္သည္ bathmate ကို ကိုင္ထားရန္ မလိုဘဲ သက္ေတာင့္သက္သာ ေရခ်ဳိးႏိုင္သည္။
……………………………………………………………………………………
အကယ္၍ မရွင္းလင္းပါက
အသံုးျပဳနည္းပံုကို cb မွာတဆင့္ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။

# အသံုးမျပဳသင့္ေသာသူမ်ား #
….
….
သင့္အေနနဲ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားရွိေနပါက အသံုးမျပဳသင့္ပါ။
….
အကယ္၍ အသံုးျပဳလိုပါကလည္း မိမိရဲ႕မိသားစုဆရာ၀န္ႏွင့္ အရင္ဆံုးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
…..
ႏွလံုးေရာဂါ ၊ အဆုတ္ေရာဂါ ၊ ေသြးကင္ဆာ ၊ ေသြးတိုး ေလဖ်န္းျခင္း ၊ ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အတက္ေရာဂါရွိသူမ်ား ၊ လိင္ႏွင့္ ဆီးပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါရွိသူမ်ား ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား ၊ ေသြးက်ဲေဆး ေသာက္သံုးေနသူမ်ား ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါရွိသူမ်ား ၊ ေသြးမတိတ္သည့္ေရာဂါရွိသူမ်ား အျပင္ လိင္အဂၤါ တဝိုက္ နာက်င္မူ ခံစားခ်က္ မရွိဘဲ ထံုေနေသာသူမ်ား ။
….
# အသံုးျပဳစဥ္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္အခ်က္မ်ား #
….
….
တခါအသံုးျပဳလွ်င္ ၁၅မိနစ္ ၊ အမ်ားဆံုးမိနစ္ ၂၀ ထက္ ဆက္တိုက္ပိုအသံုးမျပဳရ။
….
တရက္တြင္ တၾကိမ္သာေလ့က်င့္ေပးရန္ အလြန္အမင္းသံုးစြဲပါက အတြင္းေၾကႏိုင္သျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ မိနစ္အပိုင္းအျခားထက္ပိုၿပီး အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရ။
….
အသံုးျပဳေနစဥ္အေတာအတြင္း အိပ္မေပ်ာ္သြားေစရန္ အထူးသတိျပဳရန္။
….
ယမကာ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးမ်ား မွီ၀ဲထားပါက အသံုးျပဳေလ့က်င့္ျခင္းမျပဳရ။
….
လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးအသံုးျပဳပီးမွာ ကိရိယာကို ထိပ္တြင္
တပ္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လက္တဖက္ျပတ္မ်ား အသံုးမျပဳသင့္ပါ။
…..

‪#‎Pump အား ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္း သိမ္းဆည္းထားရာတြင္ လိုက္နာရမည္အခ်က္ #

….
၁ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ မီးခိုးေရာင္အတံေလးကို အလယ္တြင္ျပန္ထားရန္။
….
၂ေရမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ သြန္ပစ္ရန္။
….
၃ pumpကို ဆပ္ျပာေရေႏြးေႏြးေလးျဖင့္သန္႔စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာေပးရန္။
…..
၄Pumpကို ေျခာက္ေသြ႔စင္ၾကယ္ေအာင္ထားၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ႏွင့္ ေနေ၇ာင္ တိုက္ရိုက္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားေပးရန္။
…..

MM မွာ ေရာင္းခ်ေပးေသာ ပစၥည္းေလးမ်ားကို တေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္ရႈလုိ႔ပါက ေအာက္ပါ websiteေလးမွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ

http://www.mmonlineshopping.com

ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းမွတဆင့္ ဖတ္ရႈလို႔ပါက ေအာက္ပါ link ေလးကို download လုပ္ၿပီး ဖုန္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ

http://pc.cd/6p4

…………………………………………………………
Order မွာယူလုိ႔ပါက
ေက်းဇူးျပဳ၍
***အမည္
***ဖုန္းနံပါတ္
****ေနရပ္လိပ္စာ ***
မွာယူလုိ႔သည္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္အေရအတြက္ ကို
09 799624930 (သို႔မဟုတ္ ) chat box မွာ တဆင့္မွာယူႏိုင္ပါသည္။
………………………………………………………………

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း delivery service ၇ွိပါသည္
ဒီေနမွာ မနက္ျဖန္ပို႔ေပးပါသည္။
နယ္မွာ မွာယူသူမ်ားကို ကားဂိတ္မွတဆင့္ ပို႔ေပးပါသည္။
ဘဏ္မွာ ေငြအရင္ႀကိဳလြဲေပးရပါသည္ ေငြလြဲၿပီးေနာက္တရက္ ကားဂိတ္ကေနပို႔ေပးပါသည္။
တန္ဆာခကို ၀ယ္သူဘက္မွ က်ခံေပးရမည္။

2015ကတည္းက စတင္လာတာမို႔လုိ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ၀ယ္ယူအားေပးႏိုင္ပါတယ္

ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းဖိုးနွင့္အထက္ ၀ယ္ယူလိုက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ member card တခါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ပါမည္ ။

ဒုတိယအႀကိမ္ member code no ျပၿပီး ၀ယ္ယူပါက 10 % discount ၇၇ွိပါမည္

မွတ္ခ်က္ အ၀တ္အထည္ သီးသန္႔ ၀ယ္ယူျခင္းနွင့္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပစည္းမ်ားမပါပါ။

အခါအားေလွ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေတာ့ promotion ကာလ၀ယ္ယူပါက Member ၀င္မ်ားအတြက္ မူလ 10 % + Gift ရရွိပါမည္ (promotion ကာလအတြင္းရွိ discount ေတာ့ခံစားခြင့္မရွိပါ )

အ၀တ္အထည္ကို ေဆးမ်ားနွင့္တြဲမွာပါက 10 % discount ..

Member cardသည္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းဖိုး စတင္၀ယ္ယူသည္ ၇က္မွစ၍ တနွစ္တိတိ သက္တမ္း၇ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bathmate X30”

foodpanda

MMK 2,500 off

This will close in 10 seconds