crocodile cock ring

Ks7,000.00

crocodile cock ring crocodile ဆုိလုိ မိေက်ာင္းသားေရတုိဘာတုိထင္ေနက်အုန္းမယ္ က်ေနာ္တုိေပးထားတဲ႔နာမည္ေလးပါဗ် သူက ေဂၚလီ Cock ring လုိမ်ဳီးပဲ ဒါေပမယ္ သူကကြ်တ္က်န္တာတုိ ဘာတုိပူစရာမလုိပါဘူး အထိန္းပါတဲ႔အတြက္ ဆီလီကြန္ဆဲြသားျဖစ္တဲ႔အတြက္ မည္သည္လိင္တံ အရြယ္အစားျဖစ္ျဖစ္ အသုံးျပဳလုိရပါတယ္ ကြင္းအေန တစ္ကြင္းအထိန္းက ျဖစ့္ပီးက်န္ ၃ ကြင္းနဲ႔အသုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္ ကြင္းေလးေတြမွာလဲ ဆူးပြားေလးနဲ႔လုပ္ေပးထားပီး မိေက်ာင္း ေက်ာကုန္းေပၚက အဆူးေလးပုံစံျဖစ္တဲ႔ လိင္တံ အေပၚဘက္မွာ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ေပးထားတာေၾကာင့္ crocodile cock ring ေခၚတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အသြင္တစ္မ်ဳီးဆန္းပီ ဖီလင္တစ္မ်ဳီးကုိရေစမွာပါ ဗ်ာံ

Categories: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “crocodile cock ring”